GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM ĐẮK NÔNG

  • 29/11/2016
  • 2532

GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM ĐẮK NÔNG       

       Trung tâm dịch vụ việc làm Đắk Nông trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông, là đơn vị sự nghiệp có thu thuộc lĩnh vực hoạt động xã hội, một tổ chức có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc, Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn, có trụ sở giao dịch.

Trụ sở Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Đắk Nông

Tổ chức bộ máy của Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Đắk Nông

      Bộ máy tổ chức của Trung tâm dịch vụ việc làm Đắk Nông gồm có:

      Lãnh đạo Trung tâm: 01 Giám đốc và 02 Phó giám đốc.

      Các phòng chuyên môn:

  • Phòng Tư vấn Giới thiệu Việc làm – Thông tin Thị trường Lao động;
  • Phòng Đào tạo Dịch vụ;
  • Phòng Hành chính  kế toán;
  • Phòng Bảo hiểm thất nghiệp;

Địa chỉ Trung tâm dịch vụ việc làm Đắk Nông

      Trung tâm dịch vụ việc làm Đắk Nông có 01 trụ sở và 01 chi nhánh.

      Trụ sở chính của Trung tâm dịch vụ việc làm Đắk Nông có trụ sở tại: Số 06 đường Lê Duẫn – tổ 3 – phường Nghĩa Tân - thành phố Gia Nghĩa – tỉnh Đắk Nông.

      Điện Thoại: 02613.544.464 – Fax: 02613.544.919

      Email: trungtamdvvldaknong@gmail.com

      Chi nhánh Văn Phòng Cư Jút

      Địa chỉ: Số 7 đường Lê Hồng Phong – thị trấn Ea Tling – huyện Cư Jút – tỉnh Đắk Nông.

      Điện thoại: 02613.692269